Solex MH-resultat
 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral

Följer med villigt. Engagerar sig

Följer med villigt. Visar intensivt intr mot testl hoppar, gnäller

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, tar ev kontakt med fö

Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontakt-
beteende

Accepterar. Intensivt kontakt-
beteende mot testl

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i förem. Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt, släpper, drar ej emot

Biter - drar emot, släpper, tar om

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper

3a. JAKT
Förföljande 1:a

Startar ej

Startar, men avbryter

Startar eller springer långsamt, kan öka
farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3a. JAKT
Förföljande 2:a

Startar ej

Startar, men avbryter

Startar eller springer långsamt. kan öka
farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b. JAKT
Gripande 1:a

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek

3b. JAKT
Gripande 2:a

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar

Är uppmärksam, men ngt orolig. Vandrar runt och nosar

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a. AVST.LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad. följer fig utan avbrott

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b. AVST. LEK
Hot/agg

Inga skall eller morrningar Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del

Visar hotbeteenden. skall och morrningar under mom. 1 och 2 del

5c. AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till fig. Ointresserad

Går fram när fig pratar eller bollar med förem

Går fram när fig ger sig tillkänna

Går fram till fig. med låg kropps-
ställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till fig utan hjälp

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, drar ej emot

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej

5e. AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med fig när denne är aktiv

Är aktiv med fig, intresse även mot passiv fig

Uppmanar passiv fig till fortsatt lek

6a.ÖVERRASKN.
Rädsla
"dumpe"

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b.ÖVERRASKN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c.ÖVERRASKN
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ned overallen/går inte fram

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden

Går fram till overallen när fö. står bredvid

Går fram till overallen när fö. gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

6d.ÖVERRASKN
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna

Båge el tempoväxl vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass

Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager

6e.ÖVERRASKN
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand

Biter/leker med overallen vid två eller fler passager

7a.LJUDKÄNSL.
Rädsla
"skrammel"

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b.LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när fö. sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden

Går fram till skramlet när fö. står bredvid

Går fram till skramlet när fö. gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

7c. LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna

Båge el tempoväxl vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass

Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager

7d. LJUDKÄNSL
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter/leker med skramlet vid två eller fler passager

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteende

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b. SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar/handlar mot spökena - Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när fö. tagit av figs förklädnad Går fram när fö. talar med fig/lockar på hunden Går fram till spöket när fö. står bredvid Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet Går fram till spöket utan hjälp

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan Besvarar kontakt när fig bjuder Tar kontakt själv. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse Leker - startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i förem. Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Kontroller som försvinner efter första kotten. Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter flykttendenser/avstår skott.